תרבות החברה

הסגנון של אנשי שואנלי הוא:

לעשות כמיטב יכולתנו ולהתעקש על שיפור מתמיד;תמיד לחדש ולהתעקש על חדשנות יעילה.

ערכי הליבה של Xuanli:

הלקוח ראשון, האיכות קודם כל, חתירה למצוינות, אמת, עבודת צוות וכבוד ליחידים.

חזון החברה:

בחמש השנים הבאות בתת-ענף

להיות מפעל בנצ'מרק, להיות מתמחה ומעודן, ולהיות עמוק ורחב.

kwsdf